Coșul tău

Logo-ul Întâlnirii Naționale a Tineretului Catolic (INTC) poartă în sine o simbolistică profundă și bogată în înțelesuri. Cele două turnuri reprezintă Catedrala Blajului, unite printr-o inimă care simbolizează iubirea Spiritului Sfânt și comuniunea sinodală.

Cele patru figuri umane reprezintă tinerii care merg împreună în comuniune și în căutarea lui Cristos. Inimile formate între ei reflectă acea iubire creștină care îi însuflețește și îi unește în drumul lor spiritual.

Cele șapte stele poziționate simbolizează cele șapte daruri ale Spiritului Sfânt, indicând prezența și lucrarea Mângâietorului în mijlocul credincioșilor. Stelele evocă și steaua care a călăuzit Magii din Răsărit către Cristos, fiind un simbol al căutării și aflării adevărului dumnezeiesc.

De asemenea, cele șapte stele îi simbolizează pe cei șapte Fericiți Episcopi Martiri Greco-Catolici, care au rămas statornici în credința lor și au păstrat speranța în Biserică în ciuda dificultăților și persecuțiilor. Astfel, aceste stele sunt atât o cinstire a martiriul lor, cât și o invocare a ocrotirii lor asupra Întâlnirii Naționale a Tineretului Catolic din anul 2024.

În ansamblu, Logo-ul transmite mesajul profund al unității, comuniunii și speranței creștine în mijlocul tinerilor care își îndreaptă pașii spre Cristos, ghidați de iubirea și harul dumnezeiesc.