OKIT Kolozsvár 2015

Amikor Bukarestből, Brezoiból, Ramnicu Valcearól elindultunk, senki a 45 fiatal közül amely képviselte a Bukaresti Görög Katolikus egyházmegyét, nem gondoltuk, hogy meg fogjuk tudni változtatni a találkozó mottóját: „boldogság keresők”-ből valóban boldogság hordozók legyünk. Ki hisz még a mai világban ilyen vagy ehhez hasonló idézetekben melyek lényeg nélküliek? Viszont, ügyes fiatalok az egész országból próbálták feltárni kicsiny kis hitünket. Minden felnőtt gátlás legyőzve, hogy mi felnőttek mindent tudunk, a fiatalok valóban azért érkeztek Kolozsvárra, hogy megkeressék a boldogságukat. És megtalálták. Kérdezzétek őket és meggyőződtök róla.


OKIT Kolozsvár 2015

Mit jelentet számomra az OKIT? Az idei esztendő boldogságát jelentette az OKIT. Egy nehéz időszakon mentem akkor épp át életemben: veszekedések, meg nem értések tették, hogy csak az élet sötét oldalát lássam. Nem láttam már semmiben a fényt. Sem az emberekben sem azoknak a szavaiban vagy tetteiben. Szükségem volt egy napsugárra amely vissza hozza úgy a szívemben mint az arcomra a boldogságot. Nem tudtam hol keressem. Elhatároztam, hogy részt veszek ezen a találkozón. Nem tudtam, hogy mi fog ott rám várni de szerettem volna hogy az a hely és idő legyen amikor kinyitom értelmemet és szívemet. Kolozsváron magamra találtam, megértettem az élet értelmét, az élet minőségét és legfőképp boldogságát. Attól kezdve megélem minden percét az életnek és örvendek mindennek ami azt jelenti hogy szó, értelem és cselekedett. Kerestem a boldogságot és Krisztusban találtam meg.


OKIT Kolozsvár 2015

Az idei OKIT számomra egy kedves tapasztalat volt. Azzal a reménnyel jöttem, hogy megtaláljam a boldogságot. Azzal a gondolattal érkeztem, hogy nem szabad elcsüggednem akkor amikor a boldogságot keresem. A boldogság amelyre hivatva vagyunk egy tökéletes párbeszéd Istennel, másokkal és önmagunkkal. A fiatalok körében és más emberek jelenlétében úgy éreztem magam mint egy egységes vallásos közösségben. A mosolygós arcok által melyeket ott tapasztaltam lelkileg teljesnek éreztem magam. Megtanítottak, hogy ne csüggedjek el életem útján hisz Isten mindig velem van. Számomra a boldogság olyan mint egy fény sugár melyet féltő gonddal kell össze szedjem.


OKIT Kolozsvár 2015

Megtanultuk élni a boldogságot,
Adni:
Egy egyszerű mosolyt
Egy imát
Egy ölelést
Egy „Szia”-t szívből…..
És hogy mindig megtaláljuk
Az utunkon
Istennel és embertársainkkal
ÉS megosszuk veletek
Mindenben amit cselekszünk
És önmagunk vagyunk
Hisz….
Mindannyian a boldogság felé jöttünk
Különböző utakról
És eljöttünk onnan
Egy közös úton…. Csak mi ketten….
ÉS Isten velünk.
Ott…
Boldogságot kerestünk
ÉS megtaláltuk
Egyik a másik lelkében.

A.B.P.
OKIT Jászvásár 2012

Engem ez az országos katolikus ifjúsági találkozó abban segített, hogy jobban körvonalazzam nézeteimet azzal kapcsolatban, hogy mi is történik országos szinten. A csoportbeszélgetések animátora feladatkör segített, hogy jobban megismerjem magam, egy szélesebb rálátásom legyen arra, hogy miként is gondolkodnak a fiatalok ezekről a találkozókról, és hogyan értenek meg dolgokat. Következtetésem az, hogy jobban oda kell figyelni a fiatalok lelkére, s megpróbálni ‒amennyire lehetséges‒ segíteni rajtuk, problémáikon, melyekből sok van. A szervezésre én 11-es jegyet adnék. Különleges!!! Találkozunk a következő alkalommal.

M.M.
OKIT Jászvásár 2012

Szem előtt tartva, hogy negyedik alkalommal veszek részt OKIt-on tudtam mire számítsak. Ennek ellenére voltak olyan tények, melyen kellemesen érintettek: az esemény megszervezése, a kínált programok, a téma, a katekézisek…Először vettem részt felelősként a találkozón, s ez egyedüli élmény volt. Csodálatos, nyitott csoportom volt, akiknek remélem sikerült elég indokot adnom arra, hogy mindig örüljenek. Azzal a gondolattal térek haza, hogy a bibliai vers: “Örüljetek és vigadózzatok, mert jutalmatok a mennyben van” nem csak egyszerű hanem fiatalként örömömnek célt adó bibliai idézet.

A.B.
OKIT Nagybánya 2009

A nagybányai OKIT-on eltöltött napok számomra azt a helyet jelentették, ahol még egy téglával bővíthettem lelki életem épületét a katekézisek és az ország minden részéről itt levő fiatalokkal töltött közös idő által.

M.S.
OKIT Jászvásár 2012

Egyetlen összehasonlítási lehetőségem van OKIT-ról, ahol nagyon jó volt, de itt még jobb volt. Fiatalok, kik előre nem ismerték egymást, s kikben semmilyen gátlás nem volt, hogy a többekkel kapcsolatba lépjenek, ez egy igazi öröm együttlét! Egy olyan hét volt, melyről azt kívánnám, hogy kettőt, vagy akár egy hónapot is tartson. Hőség volt, de nem akadályozott meg abban, hogy részt vegyünk a programokon, vagy kifejezzük fiatalságunk örömét. A fesztivál nagyon jó volt, s mindvégéig éreztem a szabadságot arra, hogy akaratom szerint kifejezhessem hitemet.

C.B.
OKIT Nagybánya 2009

A szervezésen túl, mely (pár kivétellel) nagyon jónak tűnt a nagybányai találkozó egyedi tapasztalat volt, melyet a napokban a maximumig megéltem, s olyan lehetőség, mely alkalmat adott arra, hogy Jézussal találkozzak úgy az imában, mint a fiatalság örömében… azokban a fiatalokban, kiket nem ismertem, aztán barátaimmá váltak, mint azokban a papokban, kik mindvégig mellettünk voltak katekéziseikkel és tanácsaikkal.

B.P.
OKIT Nagybánya 2009

Öröm, remény, bátorság azok az érzések, melyeket a napokban megéltem. A csoportbeszélgetésekből a többi fiatal megismerésének az öröme. Remény abban, hogy egy a különleges találkozás Krisztussal fokozatosan több bátorságot ad arra, hogy mások előtt hitemet erősebben és gátlások nélkül megvalljam.

D.I.
OKIT Csíksomlyó 2006

A katekézisen megismertem Orosz István atyát, aki nagyon szép szavakkal szolt hozzánk, s szuggesztív példákat használva megértette, ahhoz, hogy ki legyünk békülve Istennel, felebarátommal ahhoz először önmagunkkal kell legyünk kibékülve. Első alkalommal volt lehetőségen részt venni görögkatolikus liturgián.

A.S.
OKIT Nagybánya 2009

Különösen tetszett Nagybányán. Eltévelyedésim után újra rátaláltam utamra, újra megtaláltam a szívemben Istent, s remélem örökre megtartom. Szívből köszönöm mindenkinek. Az Úr áldjon meg!

M.H.
OKIT Csíksomlyó 2006

Mindjárt az első nap után, melyet Csíksomlyón töltöttem az OKIT-n s melyen engedtem, hogy hordozzon a együtt levés lelkesedése magamba újra rátaláltam az optimizmus régi érzéseire, a Krisztusban levő teljes örömre, és a reményre, hogy a holnapi nap jobb lesz. Tudatosítottam, hogy az ember kapcsolatban áll önmagával, felebarátjával és Istennel. Ezért van szükség megbékélésre, hogy igazán szeretetben együtt élhessünk, s különösképpen elfogadásban. Viszont ami mindennek súlyt ad az az Istennel való kapcsolat, mely segít önmagad megismerésében, és abban hogy másokkal hasznos és kellemes kapcsolatot alakíts. A csoportban a tapasztalatok megosztása jó hatással volt, hisz mutatta a többiek valós helyzetét, azt, hogy problémáik és szükségeik vannak, mint nekem. Így önmagammal békültem ki, beláttam azt, hogy az élet annak ellenére, hogy néha nehéz felfoghatatlan szépségekkel és bűvölettel van tele. Mi lehet annál szebb mint, hogy felfedezd a felebarátokkal való együttélés örömét.

E.C.
OKIT Nagyvárad 2003

Felemelő a napokban megélt öröm és megilletődés. Érzem, mint nő a hitem, hogy növekedek a szeretetben, hogy válok egy pislákoló lángból Krisztus világossága. Megtanultam, hogy a szeretet és a tisztaság miként mentenek ki a viharból és vezetnek a Naphoz. Kezet fogj egy fiatallal, kit nem is ismersz, s ő mosolyogjon hihetetlen. Úgy hiszem a napokban Isten sok ajándékkal áldott meg mindannyiunkat! Szívből köszönjük isteni szeretetét.

A.F.
OKIT Nagyvárad 2003

Első alkalom volt, amikor egy ilyen szabású eseményen részt vettem. Örülök, hogy sikerül táplálkozni ebből a lelkesedésből és hitből. Tudom, hogy sokunk nem mást mint szalma vagy kalász, melyek közül egyeseket ostromol a világ durva szele és vihara, mások valamennyire óvva vannak, de a legfontosabb, hogy fejlődő szemnek érzem magam, olyannak, mely még nem fejlődött ki. Természetes, hogy négy nap alatt nem tudok varázslatos átalakulást véghezvinni magamon. Viszont nyitva szeretném hagyni lelkem, hogy be tudja fogadni a kimondott, megosztott, de főként megélt isteni szavakat! Bátorság!

A.M.
OKIT Csíksomlyó 2006

A csíksomlyói OKIT az első ilyen jellegű tapasztalatot jelenti számomra. Hittől, lelkesedéstől, vezérelve és azzal a szándékkal, hogy magam és mások által jobbá tegyem Istenkapcsolatom jöttem ide. Új emberekkel találkoztam, szorosabbra fűztem a már meglevőket az egyházmegyei csoportból és alkalmam volt régi barátokat üdvözölni. Pár szóban azt mondhatom el, hogy erősödött meggyőződésem, hogy földi hivatásom másokkal együtt élni. A beszélgetések során rájöttem arra, hogy nem fontos a rítus vagy a nemzetiség, hanem a hit ugyanabban a Krisztusban. Alkalmam volt az imára, önmagam alakítására, más fiatalok tapasztalatinak a meghallgatására, a szórakozásra, egyszóval mindarra, amire ma egy fiatalnak szüksége van.

O.C.
OKIT Nagyvárad 2003

Nagyon örültem, mikor láttam a fiatalok érdeklődését a “Szerelem, szexualitás, család” OKIT-n bemutatott téma iránt. Valójában az előadók, ők maguk is fiatalok egy más címet javasoltak: “Meghaladott intézmény napjainkban a család?” Szó esett a barátságból szerelembe való átmenetről, a szerelmessé válás és a szerelem közötti különbségről, a társ választásáról, az okokról, melyek arra vezetik a fiatalokat, hogy próbaházasság mellett döntsenek, a családban megjelenhető krízisekről, a természetes családtervezési módszerekről. Remélem, hogy mindaz, mit bemutattak segítsék a fiatalokat abban, hogy szilárdabb sziklára épített jövőbeli, vagy mostani házukat építhessék, családjukat. Tetszettek az esti előadások, melyeket különböző plébániák fiataljai mutattak be: váltakoztak az énekek, táncok, vallásos és nemcsak tematikájú színi előadások. A színpadon levők bemutatták, hogy lehet életteli, magával ragadó, vonzó és ugyanakkor decens, jó ízlésű előadásokat összehozni. Kiváló lenne ha az egyházban gyakrabban léteznének ilyen alkalmak, ahol a fiatalok kifejezhetik művészi hajlamaikat is. Ugyanakkor nem csak az esti előadásokon megragadott az erős kötelék a fiatalok és püspökeik között.