Să ne rugăm pentru INTC

Se apelează la fiecare comunitate catolică din România ca ele să se roage pentru tinerii, pentru succesul Întâlnirii Naţionale a Tineretului Catolic.

Organizatorii Întâlnirii Naţionale a Tineretului Catolic (INTC) au acceptat varianta finală a rugăciunii, prin care se înalţă la Dumnezeu rugăminţile legate de toţi tinerii, şi de buna desfăşurare a întâlnirii din 25-29 iulie. Acum, se adresează tuturor comunităţilor catolice din România, cu dorinţa ca ei să includă rugăciunea în timpurile lor zilnice cu Dumnezeul, cerând la rândul lor şi ei harul pentru viaţa creştină şi dezvoltarea sufletească a tinerilor, pentru reuşita INTC-ului.