PS Percă Aurel: Fericirea prin Evanghelia lui Hristos

I: Ce înseamnă, pentru Dumneavoastră, ca păstor de suflete, fericirea adevărată?

PS Aurel Percă: Diversitatea oamenilor face ca fiecare să-și caute drumul pe care poate atinge adevărata fericire. O posibilitate sunt foarte răspânditele căi iluzorii care nu aduc niciodată fericirea. Însă drumul sigur pe care poate merge un tânăr este ancorarea în credință, pentru că, dacă avem această valoare a credinței în suflet care oferă o orientare în căutări, în abordarea diferitelor aspecte ale vieții, cu siguranță vor fi întotdeauna alegeri corecte. O alegere corectă aduce cu ea și o mulțumire sufletească, ceea ce pentru mulți înseamnă fericirea.

A fi fericit înseamnă a trăi în adevăr cu tine însuți, a fi tu însuți și astfel, ceea ce alegi  la lumina credinței, este calea cea mai sigură. Atunci când căutăm soluții în afara credinței sau în afara acestui orizontului ei, cu siguranță că se ajunge la stări de descurajare, de tristețe.

A fi fericit înseamnă, după spusele lui Hristos, a căuta acele valori pe care El a venit să le aducă pe pământ. ,,Fericți cei curați cu inima pentru că ei Îl vor vedea pe Dumnezeu” este cea mai provocatoare dintre fericiri pentru că, dacă parcurgem paginile Sfintei Scripturi și diferitele momente ale lui Isus cu apostolii, cu lumea căreia îi vorbea, vedem întotdeauna coerența dintre viața Lui și ceea ce presupune căutarea împărăției lui Dumnezeu. În acest sens este și îndemnul ,,Căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelate se vor adăuga vouă”, căci fericirea se atinge printr-o continuă căutare a Împărăției.

I: Cum ați merge în întâmpinarea unui tânăr creștin trist sau descurajat?

PS Aurel Percă: Nu există o rețetă prefabricată pentru că fiecare tânăr, în sufletul său, este unic. Dar, dacă noi Îl pierdem din vedere pe Cel care a venit să ne aducă fericirea sau mântuirea, suntem încă săraci în fericire. De aceea, singura cale este ascularea și meditarea Cuvântului lui Dumnezeu. Un citat care îmi place foarte mult din Evanghelie este acela în care se spune: ,,Fericiți cei care ascultă și păzesc cuvântul lui Dumnezeu cu inima curată și aduc roade întru răbdare. Cuvântul lui Dumnezeu ne poate descoperi în fiecare zi un crâmpei de fericire, fericirea în Evanghelia lui Cristos, adică Vestea cea Bună.

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *