Ps Florentin: În căutarea adevăratei fericiri

DSC_3636În perioada 22-26 iulie, Episcopia noastră şi oraşul Cluj-Napoca au fost gazda celei de-a XIII-a Întâlniri Naţionale a Tineretului Catolic, având ca temă „Căutători de fericire”. Ne putem întreba, aşa cum s-au întrebat şi tinerii participanţi: cum putem găsi fericirea cea adevărată?

Fericirea adevărată se poate găsi chiar şi acum, începând din această viaţă, dacă este trăită după voinţa Domnului. Fericirea nu este o promisiune pentru o altă lume şi o altă dimensiune. Fericirea veşnică devine prezentă atunci când lumina lui Hristos se află cu harul ei sfinţitor în sufletele noastre.

Aici, pe pământ, am trăit momente în care am cunoscut bucuria prin simţuri (văz, auz, gust, miros, pipăit), am cunoscut şi bucuria spirituală şi cea intelectuală. Dar, adevărata fericire deplină nu o vom cunoaşte decât acolo, acea fericire care satisface nu doar simţurile trupeşti şi cele intelectuale, raţiunea şi sufletul nostru. Sfinţii Părinţi ai Bisericii definesc astfel fericirea veşnică: „este locul în care cu toţii au totul, pentru totdeauna şi pe deplin”.

Isus ne spune şi astăzi: „Împărăţia lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru”, este în noi, iar noi ştim că Împărăţia lui Dumnezeu este „locul” spiritual al fericirii veşnice. Ca urmare, putem răspunde, cu bucurie: „fericirea mult căutată” nu o găsim doar pe vârful munţilor cărunţi, nici în abisul mării albastre, nici în aridele pustiuri ale deşertului, nici în luxuriantele păduri tropicale; nu e nevoie nici să facem înconjurul lumii sau să plătim sume mari de bani. Este nevoie doar să ne găsim un timp pentru a sta cu noi înşine şi a căuta în noi, la lumina harului, în liniştea reculegerii, acel dar, acel tezaur preţios pe care îl avem în noi.

Aceasta este, de fapt, rugăciunea, sub diferitele ei forme: a-L căuta pe Dumnezeu din mine. Unde este El, acolo este fericirea. Sfântul Augustin sintetiza foarte frumos acest adevăr, spunând: „Tu Te aflai în lăuntrul meu, iar eu în afară… Tu erai cu mine, dar eu nu eram cu Tine”.

La încheierea foarte frumosului eveniment din viaţa tinerilor catolici şi din viaţa Bisericii Catolice din România, se cuvine să conştientizăm, o dată în plus, că rămânem, de fapt, pentru toată viaţa, „căutători de fericire”. Să ne rugăm, aşadar, ca Bunul Dumnezeu să ne conducă cu lumina Sa cerească spre adevărata fericire din noi, iar la ceasul rânduit, al trecerii de pe acest pământ, să auzim cu toţii chemarea la bucuria fericirii veşnice, adresată tuturor căutătorilor de fericire adevărată: „Veniţi de moşteniţi Împărăţia pregătită pentru voi!”. Amin.

(Editorial revista Viaţa Creştina – iulie-august 2015)

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *