Concurs pentru imn

Anunțul de concurență pentru imnul INTC

Dieceza Romano-Catolică de Satu Mare anunţă concursul pentru imnul Ȋntâlnirii Naționale a Tineretului Catolic ce se va organiza ȋn Satu Mare.

Ȋn concurs poate participa fiecare tânăr cu vârsta cuprinsă ȋntre 16-35 de ani și este cetățean român sau posedă permis de ședere legală pe teritoriul României.

Informații importante:

Imnul ȋn ȋntregime trebuie să fie originală și creație proprie!

Imnul să se inspire din mesajul mottoului INTC: „Nu te teme, Maria, pentru că ai găsit har din partea lui Dumnezeu!” (Luca 1,30)

Premiul câștigătorului: 1.500 RON.

Termen limită pentru depunere: 1 aprilie 2018.

Ȋnscrierea la concurs se efectuează exclusiv pe adresa de e-mail a paginii de web a INTC: contact@intc.ro

Ȋntâlnirea are ca limbi oficiale limba română și maghiară. De aceea un aspect important este faptul că textul imnului trebuie să fie reversibilă pe ambele limbi. Ar fi recomandat ca textul să conțină maximum 2 strofe respectiv 1 refren.

Despre detaliile și condițiile trimiterii creației se poate găsi ghid detaliat în Regulament, care poate fi accesat prin intermediul linkului de mai jos împreună cu alte documente utile.

***********

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ALEGERE AL IMNULUI ÎNTÂLNIRII NAŢIONALE A TINERETULUI CATOLIC, SATU MARE 2018

Capitolul I – Organizarea şi scopul concursului
Art. 1 Evenimentul intitulat Întâlnirea Naţională a Tineretului Catolic din România, ediţia 2018, (denumită în continuare INTC 2018) este organizat de Episcopia Romano-Catolică, Satu Mare.
Art. 2 Prezentul concurs are ca şi scop desemnarea unui imn pentru INTC 2018 şi este administrat de către Episcopia Romano-Catolică, Satu Mare.
Capitolul II – Tematica concursului
Art. 3 Imnul va transpune motto-ul întâlnirii: Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu! (Lc 1,30).
Art. 4 Selectarea imnului va avea în vedere următoarele criterii de selecţie a materialului muzical:
a) Trebuie să fie în totalitate o creaţie proprie şi originală, nefiind permisă preluarea oricăror elemente    ale altor creaţii muzicale publicate până la data prezentului concurs;
b) Trebuie să nu se fi dat publicităţii până la data jurizării concursului conform Cap. V, art. 16, atât în întregime cât şi fragmente din compoziţia muzicală;
c) Trebuie să reflecte identitatea creştină a evenimentului.
Art. 5 Nerespectarea oricărui criteriu amintit în Cap. II, art. 3 şi 4, atrage după sine descalificarea automată a concurentului/concurenţilor.
Capitolul III – Condiţii de participare
Art. 6 Poate participa la concurs orice persoană cu vârsta cuprinsă între 16 şi 35 de ani, cetăţean român sau rezident în mod legal în România.
Art. 7 Concurenţii sub 18 ani pot participa la concurs doar cu acordul scris al reprezentantului legal.
Art. 8 Autorul poate fi o singură persoană sau un grup de persoane. În cazul unui grup, imnul este considerat ca fiind operă colectivă, potrivit prevederilor Legii 8/1996 pricind drepturile de autor şi drepturile conexe.
Capitolul IV – Durata concursului şi modalitatea de înscriere
Art. 9 Perioada de desfăşurare a concursului este cuprinsă între 18 ianuarie 2018 şi 1 aprilie 2018, ora 23.59. Persoanele concurente se pot înscrie oricând în acest interval calendaristic.
Art. 10 Înscrierea la concurs presupune cunoaşterea şi acceptarea tuturor condiţiilor de participare, inclusiv aspecte privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor.
Art. 11 Pentru înscrierea validă la concurs, participantul va descărca varianta electronică a formularul de înscriere pus la dispoziţie de organizatori (http://www.intc.ro/ro/).
Art. 12 Înscrierea la concurs se va face electonic, trimiţând un mesaj scris pe adresa de e-mail oficială al întâlnirii contact@intc.ro, nefiind acceptate înscrierile prin poştă, telefonic, fax sau orice alte mijloce de comunicare, iar mesajul (e-mail-ul) trebuie să conţină următoarele documente/ataşantente componente:
a) Formularul de înscriere, unde se completează datele personale de indentificare a concurentului/concurenţilor;
b) Versiunea finală a imnului în format pozitiv MP3;
c) Versiunea finală a imnului în format negativ MP3;
d) Versiunea finală a imnului sub formă de partitură (poate fi încărcat în format PDF);
e) Textul final al imnului în una dintre limbile oficiale ale evenimentului, conform Cap. IV, art. 13  (format DOC sau PDF);
f) Acordul părinţilor sau al reprezentantului legal în cazul minorilor, care în urma semnării în original, se va scana color şi se va transmite în format PDF;
Art. 13 Limbile oficiale de circulaţie naţională ale întâlnirii sunt română şi maghiară. Documentele cerute în prezentul concurs, respectiv imnul compus pot fi trimise în oricare dintre cele două limbi oficiale amintite anterior.
Art. 14 Tuturor participanţilor la concurs le sunt garantate drepturile legale prevăzute în Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţia a acestor date.
Capitolul V – Desemnarea câştigătorului
Art. 15 În perioada 02-13 aprilie 2018 va avea loc jurizarea imnurilor înscrise în concurs, care se va oficia de către o comisie stabilită de organizatori,  iar aceştia din urmă vor desemna imnul câştigător.
Art. 16 Anunţarea oficială a câştigătorului se va face în perioada 16-30 aprilie 2018.
Capitolul VI – Premierea câştigătorului
Art. 17 Premiul oferit câştigătorului constă în suma de 1.500,00 RON, net.
Art. 18 Premiul va fi înmânat pe baza unui contract care reglementează drepturile de autor, încheiat în conformitate cu prevederile legale române, iar costurile ce privesc impozitarea sumei câştigate sunt în sarcina directă a organizatorilor.
Art. 19 Autorul câştigător va beneficia de scutirea plăţii ce vizează taxa de participare la evenimentul INTC 2018, fiind invitat să ia parte oficial la eveniment.
Capitolul VII – Dispoziţii finale
Art. 20 Organizatorii au dreptul să înregistreze şi păstreze toate înscrierilor trimise de participanţii la concurs. Nici un document nu va fi restituit, fiind astfel considerat proprietate privată a Episcopiei Romano-Catolice, Satu Mare.
Art. 21 Participanţii la concurs sunt responsabili pentru orice fel de daună prejudiciată cauzată părţilor terţe implicate (incluzând plagiatul sau utilizarea imaginilor fără a poseda dreptul de autor), asumându-şi orice consecinţă juridică în acest sens.
Art. 22 Eventualele litigii apărute între organizatori şi participanţii la concurs, vor fi soluţionate exclusiv pe cale amiabilă.
Art. 23 Aspectele care nu sunt prevăzute în prezentul Regulament vor fi reglementate de Episcopia Romano-Catolică, Satu Mare.

 

Trebuiesc descărcate:
1. Formularul de înscriere
2. În atenţia concurenţilor de sub 18 ani: Declaraţie privind acordul părinţilor pentru participarea minorului la Concurs de alegere al imnului INTC 2018